BELGELENDİRME HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Aşağıda sizlerden gelen bazı soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Burada yer almayan sorularınız için iletişim sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.

SİSTEM BELGELENDİRME

Sistem belgelendirme nedir?

Mevcut bir prosesin iş akışları olan satın alma, satış, pazarlama, üretim vb. tüm faaliyet yönlerinin kabul edilmiş standartlara uygun hale getirilmesidir.

Sistem belgelendirmeye nasıl başlanır?

Prosesin tanımlanması, üretimin aşamaları, çalışma koşulları, uygulama aşamaları gibi faaliyetler fizibilite edildikten sonra dokümantasyon süreci başlar. Hedeflenen standarttaki aşamalar bu dokümantasyonda uygulanarak belgelendirme süreci tamamlanır.

Sistem belgelendirme fiyatlandırması neye göre hesaplanır?

Belgelendirme yapılacak prosesin çalışan sayısı, proses genişliği ve büyüklüğü verilecek hizmetin seviyesini belirlemekte etken olmaktadır. Sistem belgelendirmede proses ayrıntıları bilinmeden fiyatlandırma yapılması iki tarafın zararına olmaktadır. Bu durumda bizimle iletişime geçerek fiyat olmanız doğru olacaktır.

İSO 9001 nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat gerekliliklerinin karşılanmasını, müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş kalite yönetimi sistemidir.

İSO 14001 nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, sahip olduğu firma/kurumun, tüm ülkelerde yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamalarına yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğunu, genel olarak mevzuat şartlarının yerine getirildiğini gösteren standarttır.

İSO 2200 HACCP nedir?

ISO 22000 Standardı'nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm proseslerin ekipman, altyapı, personel gibi tüm etkenleriyle birlikte kontrol altında tutulmasını sağlayan dünyaca kabul görmüş bir standarttır.

İSO 27001 nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış bir standarttır.

ÜRÜN BELGELENDİRME

Ürün belgelendirme nedir?

Üretilmiş bir ürünün daha önceden kabul görmüş standartlara uygun olduğunun ispatlanması/belgelendirilmesidir.

Ürün belgelendirme fiyatlandırması neye göre belirlenir?

Ürünün standartlarında bahsedilen karakteristik çalışma yoğunluğu fiyatlandırmada etken olmaktadır. Ürün belgelendirmede ürün özellikleri ve standart yapısı bilinmeden fiyatlandırma yapılması iki tarafın zararına olmaktadır Bu durumda bizimle iletişime geçerek fiyat olmanız doğru olacaktır.

PATENT ve FAYDALI MODEL

Patent nedir?

Bilinen teknikten farklı bir yöntem/metot kullanılarak geliştirilmiş bir buluşun, buluş sahibi tarafından belirli bir süre üretebilme, kullanabilme ve satabilmesini sağlayan haktır.

Patent nasıl alınır?

Buluş konusu sistemin patent dosya formatında tanımlanmasıyla alınmaktadır. Patent dosyasında bahsedilen buluşunuz tam olarak tanımlamamışsa patent dosyanız buluşunuzu tam olarak koruyamaz. Patent dosyasının hazırlanması uzmanlık ve deneyim gerektiren bir çalışma olduğundan doğru anlatılamayan patent dosyasının koruması istediğiniz sonucu vermez. Buluşlarınız ve patentleriniz hakkında bizimle iletişime geçin ve profesyonel ekibimiz dosyanızı hazırlasın.

Patent nasıl fiyatlandırılır?

Patent başvurusu yapılacak buluşun, teknik özellikleri, çalışma prensibi hazırlanacak dosya ve verilecek hizmeti belirlemektedir. Bu durumda patent dosyası için sabit fiyat belirlenmesi yanıltıcı olmaktadır, bizimle iletişime geçerek patent hakkında bilgi ve fiyat alabilirsiniz.

MARKA TESCİL

Marka tescili nedir?

Marka bir kurum, işletme veya ürünün varlığını temsil eden işarettir. İşletme, kurum veya ürünün tanınması için alt yapı oluşturulan marka tescil edilerek koruma altına alınmalıdır. Yasal olarak markanın korunması marka tescili ile gerçekleşmektedir.